Een interview met hoofdredacteur Rudie Kagie van tijdschrift Argus: later misschien onderzoeksjournalistiek, eerst basis versterken

Het blad Argus werd anderhalf jaar geleden opgericht door enkele ervaren journalisten. Inmiddels heeft het ruim tweeduizend abonnees, een aantal dat gestaag groeit (wekelijks zo’n 25 opzeggingen en 50 aanmeldingen). Aan ideeën en input geen gebrek – makers leveren artikelen en foto’s gevraagd en ongevraagd aan. Hiervoor krijgen zij niet betaald. Op de vraag of in de toekomst wel voor artikelen wordt betaald, antwoordt hoofdredacteur Rudie Kagie: ‘We hebben het erover gehad een oproep te doen voor mensen met een onderzoeksjournalistiek idee. Als we geld zouden hebben, zouden we graag willen dat iemand bijvoorbeeld een maand tijd zou steken in een onderwerp. En dat daar een passende honorering tegenover staat.’ Maar dat is nu nog toekomstmuziek, eerst ‘onze basis versterken’.