EU-commissie stemt in met digitaal ‘uploadfilter’

Een juridische commissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met regels die ervoor zorgen dat internetplatformen  materiaal dat door gebruikers is geüpload, moeten controleren op het onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk. Als inderdaad het auteursrecht wordt geschonden, moeten zij de upload tegenhouden. Tegenstanders spreken van een ‘uploadfilter’, en zijn bang dat ook rechtmatig gebruikt werk wordt tegengehouden. Het EP stemt in juli over het voorstel van de juridische commissie.