Google komt met praktische regels voor AI ontwikkeling: meewerken aan wapens verboden

Google heeft een lijst met ‘AI principles’ voor zichzelf opgesteld: een  lijst met concrete regels waar al hun ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie aan moeten voldoen.

  • Bijvoorbeeld: er moet een duidelijk sociaal voordeel zijn, er mag geen bias gecreëerd of versterkt worden en Google wil dat er altijd verantwoording afgelegd kan worden over de technologie.
  • Het bedrijf geeft ook aan dat ze niet meewerken aan technologie voor wapens of voor het verzamelen van informatie op een manier die niet mag volgens de geldende normen. Dat betekent ook dat Project Maven, een samenwerking van Google met het Amerikaanse leger, niet wordt verlengd.