Algoritmische nieuwsselectie leidt niet méér tot een bubbel dan wanneer mensen het doen

Leiden algoritmes tot filterbubbels? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam lieten algoritmes een selectie van aanbevolen stukken maken uit een sample van 22.000 artikelen uit de Volkskrant. Ze analyseerden hoe divers die selectie was qua onderwerp en relevantie, en vergeleken dat met door echte mensen (namelijk: Volkskrant-redacteuren) gemaakte selecties. Die laatste bleken niet zo heel divers – in elk geval niet diverser dan die van de algoritmes.