Het wereldwijde vertrouwen in media keldert, maar dat ligt niet aan journalisten: het vertrouwen in hen is juist gegroeid

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de 2018-editie van de Edelman Trust Barometer, een jaarlijks onderzoek naar publiek vertrouwen in instituties in 28 landen.

  • Slechts 43 procent van de wereldbevolking vertrouwt de media, waarmee dit voor het eerst de minst vertrouwde institutie is (in Nederland: 55 procent)
  • Maar: het vertrouwen in de journalistiek stéég juist vijf procentpunt: van 54 naar 59 procent (Nederland: 66 procent)
  • Die paradox is te verklaren door het feit dat veel mensen zoekmachines en sociale media ook tot ‘de media’ rekenen (en een stuk minder vertrouwen)
  • 63 procent van de respondenten vindt het moeilijk om betrouwbaar nieuws te onderscheiden van geruchten en onwaarheden
  • 25 procent van de respondenten mijdt het nieuws volledig
  • De technologische sector geniet het grootste vertrouwen: 75 procent
  • In de VS is het vertrouwen in de overheid gekelderd van 47 naar 33 procent