CBS: Het gebruik van social media door ouderen is in vijf jaar flink gestegen

  • In alle leeftijdsgroepen is het gebruik van sociale media de afgelopen vijf jaar gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS.
  • De grootste stijging is te zien bij ouderen. Binnen de leeftijdsgroep 55-65 gebruikte in 2012 nog ‘maar’ 43% van de ouderen in deze groep social media, maar inmiddels is dat 83%. Ook in de leeftijdsgroep 65-75 jaar (van 24% naar 64%) en 75+ (van 5% naar 35%) groeide het gebruik flink.
  • De stijging komt vooral door de toename van het aantal Whatsappende ouderen. Ook Facebook en Instagram zijn populair.
  • Het percentage jongeren dat op sociale media zit ligt al jaren dicht bij 100%.