Toezichthouders gaan de invloed van sociale media op de kwaliteit van het nieuws onderzoeken

Zijn sociale media voor de nieuwsverstrekking een bedreiging of juist een verrijking voor de pluriformiteit en vrije nieuwsgaring? Dat gaan de Autoriteit Consument en Markt en het Commissariaat voor de Media komende maanden onderzoeken. Ze kijken hierbij naar de rol van algoritmes en naar de risico’s van én oplossingen voor problemen als filterbubbels en een gebrek aan verscheidenheid.