Het Membership Puzzle Project (het onderzoek dat gepaard gaat met het opzetten van The Correspondent) is zes maanden onderweg. Voorlopige conclusie: je kunt iets beter een lidmaatschap noemen dan een abonnement

“Een abonnement is geld betalen voor een product; je hebt een relatie met het product. Een lidmaatschap is bijdragen aan een doel waar je in gelooft”, en dat werkt beter, aldus journalistiekprofessor Jay Rosen, die het onderzoek leidt. Dat idee is niet bepaald nieuw, maar krijgt wel een stevigere basis in de praktijk nu Rosen en zijn team het kunnen onderbouwen op basis van kwalitatief onderzoek onder leden van De Correspondent, de Texas Tribune en (binnenkort) andere sites. Rosen maakt onderscheid tussen ‘thin models’, waarbij een medium alleen om een donatie vraagt, en ‘thick models’, waarbij leden ook bijvoorbeeld advies geven of aan activiteiten meedoen.