Het aantal journalisten met een ww-uitkering blijft dalen

  • 8,6% van de journalisten zit op dit moment zonder werk.
  • Het aantal journalisten in de ww is sinds oktober 2016 gedaald met 12%.
  • Het aantal journalisten dat langer dan twee jaar in de ww zit is gestegen.
  • In deze cijfers is geen rekening gehouden met het aantal werkloze freelancers.